PRAKTIJKINFORMATIE

Over het traject

We beginnen met een intake gesprek waarbij we de hulpvraag bespreken. De eerste drie sessies van het traject zijn voor mij om tot een beeldvorming te komen. Na deze fase stel ik een behandelplan op dat is afgestemd op je persoonlijke hulpvraag, of die van je kind. Er wordt individueel gewerkt. Nadat het traject is gestart, evalueren we halverwege op de therapie en ook aan het eind vindt een evaluatie plaats. Gemiddeld bestaat een traject uit veertien sessies. Afhankelijk van de hulpvraag, kan dit korter of langer duren. In principe plannen we eens per week een sessie op een vaste tijd. De beeldende therapie of begeleiding wordt in overleg afgerond bij het bereiken van het gestelde doel.

In overleg kan ik eventueel bij je thuis komen, als het vanwege ziekte of beperking niet mogelijk is om naar mijn praktijkruimte te komen.

Tarieven

Sessie kunstzinnige therapie: 45 minuten á € 72,50

Intake: 45 minuten á € 72,50

Evaluatiegesprek: 30 minuten á € 35,-

Vergoedingen

De therapie wordt door verschillende verzekeringen geheel of gedeeltelijk vergoed, afhankelijk van de polisvoorwaarden.
Informeer bij je zorgverzekeraar of kijk op de site van de beroepsvereniging voor kunstzinnige therapie: www.kunstzinnigetherapie.nl

PGB

Voor kinderen kan in een aantal gevallen een PGB-aanvraag gedaan worden, waarbij na toekenning, de gemeente de behandeling financierd.

Betalingsvoorwaarden

Tijdens het traject stuur ik je in de eerste week van de maand een factuur over de voorgaande maand met het verzoek om deze binnen 4 weken te voldoen, tenzij we anders zijn overeenkomen.

Afzeggingen

Het afzeggen van een afspraak kan je per telefoon of mail doen. Dat moet wel minimaal 48 uur van te voren doorgegeven worden. Zonder opgave van een geldige reden wordt € 25,- in rekening gebracht.

Geheimhouding

Als therapeut heb ik een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Alleen met je schriftelijke toestemming kan ik gegevens verstrekken aan derden. Als therapeut heb ik geen toestemming nodig voor het (anoniem) bespreken van een casus tijdens supervisie, intervisie of voor overleg met een collega. Deze collega’s hebben overigens ook geheimhoudingsplicht.

Het dossier

Ik bewaar je gegevens in een dossier, op zodanige wijze dat geheimhouding van de inhoud en de privacy is gewaarborgd. Je hebt het recht om je dossier in te zien. Je hebt geen recht op informatie die vertrouwelijk is gegeven door derden, die met jouw toestemming, bij de behandeling zijn betrokken. Je hebt ook geen recht op inzage van mijn persoonlijke werkaantekeningen. Je mag bij het inzien wel iets toevoegen, maar niets uit het dossier halen.

Klachtenregeling

Bent je niet tevreden over de behandeling of heb je een klacht? Laat het mij weten!

Als we er samen niet uitkomen, kun terecht bij de NVAZ (Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders). Mijn beroepsvereniging de NVKToag neemt deel aan het IKBC; de ‘Interdisciplinaire Klachten- en Bemiddelings- Commissie’. Deze commissie is ingesteld door de sector beroepsverenigingen van de NVAZ. Doel van de commissie is: het bemiddelen tussen cliënt en therapeut in geval van klachten zoals bedoeld in de wet’ Klachtrecht Cliënten Zorgsector’.

Praktijk voor Kunstzinnige & Creatieve Therapie en Begeleiding