Kinderen

Kinderen & Jongeren

Kunstzinnige & creatieve therapie voor kinderen en jongeren

Kunstzinnige & creatieve therapie kan kinderen en jongeren helpen om te gaan met:

  • Emotionele problemen, zoals gevoelens van boosheid, verdriet, jaloezie en (faal)angst
  • Sociale problemen, zoals verlegenheid, niet voor zichzelf durven opkomen, moeilijk sociale contacten kunnen aangaan of gepest worden
  • Gedragsproblemen, zoals hyperactiviteit, problemen met luisteren en driftbuien
  • Ingrijpende gebeurtenissen, zoals een verhuizing, echtscheiding en rouwverwerking van een dierbare
  • Aandacht en concentratieproblemen
  • Lichamelijke klachten

De therapie die ik geef is bedoeld om genezings- of veranderingsprocessen in gang te zetten of te ondersteunen. Een kind dat stevig in zijn schoenen staat kan meer incasseren. Hij of zij functioneert beter en kan werken aan zijn of haar eigen herstel.

Ieder kind heeft scheppende vermogens. Als we kunstzinnig aan het werk gaan met materiaal, kleur en vorm, spreken we deze vermogens aan. Dit werkt stimulerend op het aanspreken van de eigen belevingen of leert het kind de wereld buiten zich anders waar te nemen. Innerlijke processen en mogelijke problemen: ze worden in het kunstzinnig proces zichtbaar. Ik begeleid je kind hierbij actief naar een innerlijke balans.

Mijn werkwijze

Ik richt me op de ontwikkeling en ontplooiïng van kinderen vanaf 6 jaar. Kinderen kunnen vaak nog geen woorden geven aan hun gevoelens. Bij kunstzinnige therapie hoeven ze niet te praten, maar laat hun gemaakte kunstzinnige werk zien wat er speelt. Alles wat zich laat zien mag er zijn. Vanuit deze open houding sluit ik aan bij je kind om van daaruit zijn of haar ontwikkeling spelenderwijs te stimuleren met beeldende middelen. Je kind is dus niet bewust bezig met werken aan een veranderings- of herstelproces, de gerichte oefeningen die ik verzorg en die ik speciaal op je kind afstem zorgen daarvoor. Kinderen kunnen door de therapeutische kunstzinnige oefeningen beter bij hun gevoel komen. De verschillende middelen zoals, materiaal, kleur en vorm hebben allen hun eigen specifieke werking op lichaam en psyche. Ik ben opgeleid om juist die kunstzinnige therapie en begeleiding in te zetten die het genezings- of veranderingsproces van je kind ondersteunt.

Mijn werkwijze ligt in het puur weken met beelden waarmee ik de beleving van kinderen aanspreek. Hierbij gebruik ik beeldende verhalen en gedichten, helende afbeeldingen, zoals natuurbeelden en afbeeldingen uit de kunst. Ik maak graag gebruik van voedende en helende elementen uit de natuur die ik door middel van verhalen en kunstzinnig werken tot de kinderen laat spreken. Daarnaast kijk ik naar wat kinderen zelf mooi vinden en enthousiast over zijn en gebruik dit in de therapie of begeleiding. Het is mooi om te ervaren dat deze technieken doorwerken op het hele wezen van het kind en daardoor op het algemeen functioneren een positief effect hebben.

Netwerk Kinder- en Jongerentherapeuten Drechtsteden

Ik ben aangesloten bij het regionale Netwerk Kinder- en Jongerentherapeuten Drechtsteden. Dit is een overkoepelende naam voor vrijgevestigde vaktherapeuten en integratief therapeuten. De therapeuten zijn de ontbrekende schakel voor jeugdhulp op maat. Voor meer informatie over het netwerk, neem een kijkje op de website: www.netwerkkinder-enjongerentherapeutendrechtsteden.nl

Praktijk voor Kunstzinnige & Creatieve Therapie en Begeleiding