Info voor Jeugdhulp en Gemeenten

Preventief

Beeldende therapie is een uitstekende therapie om preventief in te zetten bij bijvoorbeeld depressie en burn-out bij volwassenen en bij leer- en gedragsproblemen en sociaal- emotionele problemen bij kinderen.

In overleg kan ik eventueel bij de cliënt thuis of op school komen, als het vanwege ziekte of beperking niet mogelijk is om naar mijn praktijkruimte te komen.

Netwerk Kinder- en Jongerentherapeuten Drechtsteden

Ik ben aangesloten bij het regionale Netwerk Kinder- en Jongerentherapeuten Drechtsteden. Dit is een overkoepelende naam voor vrijgevestigde vaktherapeuten en integratief therapeuten. De therapeuten zijn de ontbrekende schakel voor jeugdhulp op maat. Voor meer informatie over het netwerk, neem een kijkje op de website: www.netwerkkinder-enjongerentherapeutendrechtsteden.nl

Kinderen met een sociaal problematische achtergrond

Naast het werk in mijn praktijk richt ik me in mijn werk als beeldend therapeut op het werken met kinderen met een sociaal problematische achtergrond.

Dit zijn:

  • De meest kwetsbare kinderen op scholen in z.g.n. ’krachtwijken’
  • Kinderen in de vrouwenopvang
  • Kinderen in asielzoekerscentra en kinderen van gevluchte ouders met een verblijfsstatus

Ik help deze kinderen die zeer moeilijke sociale omstandigheden kennen bij het hervinden van een eigen identiteit en zelfvertrouwen.

Stichting Tussenspel

Ik ben hierbij geïnspireerd door het werk van Stichting Tussenspel (www.tussenspel.nl). Binnen deze stichting is jarenlange ervaring aanwezig in het werken met deze doelgroep. Germa de Jong, de oprichtster van de stichting heeft hiervoor een speciale methodiek ontwikkeld, die ze sinds 2001 toepast. Dankzij deze methodiek kunnen kinderen die te maken hebben met zeer moeilijke sociale omstandigheden nieuwe stappen in hun ontwikkeling zeten, waardoor ze moeilijke omstandigheden beter de baas blijven.

kind-close-up-tekent

De methodiek

Belangrijke kenmerken van de methodiek zijn:

  • Werken op plaatsen waar de kinderen zich thuis voelen
  • Werken met andere middelen dan de gesproken taal, waardoor kinderen de gelegenheid krijgen op een eigen en veilige manier te communiceren over wat ze beleven
  • Uitgaan van de kracht van kinderen en hen helpen om op een gezonde manier met de dagelijkse gebeurtenissen om te gaan (coping), waardoor hun ontwikkelingsproces weer op gang kan komen
  • Nauw samenwerken met mensen in het directe netwerk van het kind: de ouders, leerkrachten en eventuele andere verzorgers of hulpverleners
  • De creatieve producten van de kinderen inzetten voor het bevorderen van een opbouwende communicatie met mensen in hun omgeving

Neem contact met me op voor meer informatie. Info@henriettevandergracht.nl of 06 – 33051930

Praktijk voor Kunstzinnige & Creatieve Therapie en Begeleiding