Beeldende Therapie

Beeldende therapie helpt en ondersteunt mensen met een geestelijk of lichamelijk probleem of met een ontwikkelingsvraag. Pubers met eetstoornissen, angstige kinderen, mensen met rugklachten of kankerpatiënten. De therapie bevordert het genezingsproces of helpt je met je probleem om te gaan wanneer genezing niet mogelijk is. Een groot voordeel van de therapie is dat er niet altijd een gesprek nodig is. Mensen die moeite hebben om zich verbaal te uiten, kunnen communiceren via het werk dat ze maken. Denk aan jonge kinderen, verstandelijk gehandicapten of sommige ouderen. Of aan mensen die wel goed kunnen praten, maar die bepaalde blokkades hebben. Beeldende therapie helpt ze hun verhaal te ontdekken, te onderzoeken en op een andere manier te vertellen. Veranderingen en ontwikkelingen kunnen via de non-verbale weg in gang worden gezet.

In de therapie laat ik je zelf ontdekken hoe je een probleem kunt aanpakken of een vraag kan beantwoorden. Soms gebruik ik daarbij een verhaal, een gedicht of een beeld waarin je jezelf kan herkennen.

Beeldende therapie geeft je inzicht, vergroot je zelfvertrouwen en geeft je structuur. Daarnaast kan de therapie je sterker maken, zodat je ziekte of psychische problemen makkelijker het hoofd kan bieden. De kunstzinnige therapie doet dat door de gezondmakende krachten in de mens aan te spreken waardoor het evenwicht in de mens herstelt wordt.

Kunstzinnige Therapie

kunstzinnige therapie wordt al jarenlang op allerlei terreinen succesvol ingezet voor het behandelen en begeleiden van mensen. Voorbeelden waar kunstzinnige therapie wordt ingezet zijn het onderwijs, de gezondheidszorg of het bedrijfsleven. Vele mensen kunnen er baat bij hebben; mensen die last hebben van psychische of lichamelijke klachten, maar ook als je vragen hebt over je persoonlijke ontwikkeling of loopbaan.

Bij kunstzinnige therapie gaat het niet alleen om behandeling: ze is ook sterk gericht op gezondheidsbevordering. Kunstzinnige therapeutische technieken worden ingezet voor het herstellen van het evenwicht in de mens en het aanspreken van gezondmakende krachten en zelfgenezende vermogens.

In de kunstzinnige therapie wordt vooral met tekenen, schilderen of boetseren gewerkt. Daarmee wordt je aangesproken in je ervaringsgebied. Het kunstzinnige werk maakt zichtbaar wat er aan de hand is: voor mij, als therapeut, maar vaak ook voor de jezelf. Nadat ik, aan de hand van een aantal vrije werken, de diagnose heb gesteld, bedenk ik oefeningen die jouw ervaringen op een positieve manier beïnvloeden. De oefeningen herstellen het evenwicht tussen de verschillende gebieden in de mens. Hierbij zet ik de kwaliteiten van beeldende middelen – zoals kleur, lijn en vorm – gericht in (de werking van rood op de mens is bijvoorbeeld een andere dan de werking van blauw). De creatieve opdrachten ondersteunen een genezingsproces of geven je inzicht in wat je kan en wil. Ik kies oefeningen uit die aansluiten bij de problematiek of vraag van een cliënt. Zo zal een erg druk kind oefeningen krijgen waar het rustig van wordt. Een teruggetrokken kind zal ik met gerichte oefeningen juist stimuleren om naar buiten te treden, om gevoelens te uiten.

Schilderen, tekenen en boetseren zijn de meest gebruikte technieken in de kunstzinnige therapie. Ik zet daarnaast ook andere technieken in, zoals wolvilten, werken met speksteen of collagetechnieken. Ook bij het inzetten van deze technieken, blijven de basisprincipes hetzelfde. Uitgangspunt is steeds de therapeutische of ondersteunende werking van de specifieke kwaliteiten van de beeldende middelen. Kunstzinnige therapie spreekt het gezondmakende in mensen aan. Met kunstzinnig therapeutisch werken, zoek ik opdrachten die positieve belevingen oproepen en versterken.

Creatieve therapie

Creatieve therapie is er nog meer op gericht om emoties die van binnen leven te uiten in het werk. Zo kan iets waar geen woorden aan gegeven kan worden in kleur en vorm worden verbeeld. Een probleem Kan dan letterlijk in beeld worden gebracht, waardoor een verwerkingsproces in gang kan worden gezet.

Bij creatieve therapie zijn de mogelijkheden, qua materiaal en techniek, wat uitgebreider. Naast tekenen, schilderen en boetseren, kunnen toevalstechnieken of zelfs digitale media bijvoorbeeld ook de basis vormen van het beeldend therapeutisch werken.

Ontwikkelingsvragen

Ook wanneer je vragen hebt over je persoonlijke ontwikkeling of die van je kind, kun je bij mij terecht. Ik kan bij kinderen met beeldend werken bijvoorbeeld het zelfvertrouwen bevorderen of hen leren om beter voor zichzelf op te komen. Bij volwassenen kan ik bijvoorbeeld hulp bieden bij vragen over loopbaanontwikkeling of bij het voorkomen van een burn-out. Beeldend werken bevordert het zelfvertrouwen en geeft richting en inzichten, waardoor je eigen regie wordt vergroot. Bij persoonlijke ontwikkelingsvragen: vraag mij gerust naar de mogelijkheden voor jou of je kind.

Bij het onderwerp ‘volwassenen’ ga ik inhoudelijk uitgebreider in op kunstzinnige en creatieve therapie voor volwassenen. Bij het onderwerp ‘kinderen’ geef ik meer informatie over de beeldende therapie bij kinderen.

Praktijk voor Kunstzinnige & Creatieve Therapie en Begeleiding